Asroil
     

Kademeli veya kademesiz olarak üretilen butil+özel silikon birleşimli Isıcam ünitelerinin veya tek camın, giydirme cephe alüminyum profillerine özel strüktürel silikon yardımıyla yapıştırılması işlemine bonding denir.

 

Bu sistemlerin mühendisliği doğramacı, cam işleyicisi ve silikon üreticisinin katılımıyla disiplinler arası bir koordinasyonu gerektirir. Strüktürel silikon uygulamalarında kullanılacak ISICAM®'lar butil+özel silikon birleşimli üniteler olarak talep edilmeli; silikon birleşimleri de projede öngörülen tasarım yüklerini karşılayacak derinlikte olmalıdır.

 

Uygulama öncesi bütün malzemelerin birbiriyle olan bağdaşıklığı ve yapışma özellikleri ile ilgili deneyler (adhesion testleri) silikon üreticilerinin vereceği garantiler açısından bir ön koşul oluşturmaktadır. Bu testler genellikle sistemin sorumluluğunu üstlenen müteahhit veya taşeronlarca organize edilmekte ve silikon üreticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Strüktürel silikon camlamalarda, renksiz alt cam üzeri çok amaçlı ve yumuşak LOW-e kaplamaların ISICAM®'ın 2. yüzeyinde yer aldığı durumlarda, ISICAM® üretiminin bir ön işlemi olan "kenar sıyırma"dan dolayı cam panoların kenarları boyunca yakından bakıldığında düzensiz bir sıyırma bantı görünebileceği dikkate alınmalıdır.


  

 

 

 

 


KURUMSAL REFERANSLAR


Ürünlerimizi tercih eden müşterilerimizin kurumsal logoları

  • Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide Four
  • Slide Five
  • Slide Six
  • Slide Seven
  • Slide Eight
  • Slide Nine

Copyright © 2012 - All Rights Reserved

created by neutica design